Koláž – nástup totalitních režimů ve světě (20.-30. léta 20. stol)

Domácí úkol studentů 7.A a 3.G.