Naši absolventi

Úspěšnost přijetí našich absolventů na vysoké školy je velmi vysoká, někteří naši absolventi studují i na VŠ v zahraničí. V následujícíh tabulkách najdete procento přijatých absolventů (z počtu žáků, kteří uspěli u maturitní zkoušky).

Absolventi 2021/2022

celkový počet přijatých počet %   
na VŠ 74 100
na VOŠ 0 0
na jiný typ školy 0 0
nepřijato / nepodali přihlášku 0 0

 

Absolventi 2020/2021

celkový počet přijatých počet %   
na VŠ 82 94,25
na VOŠ 1 1,15
na jiný typ školy 1 1,15
nepřijato / nepodali přihlášku 3 3,45