Naši absolventi

Absolventi 8.A, 8.B, 4.G školní rok 2022/2023 – studium na VŠ, pomaturitní studium, zaměstnání

Ve školním roce 2022/2023 maturovalo celkem 86 studentů. 80 z nich pokračuje ve studiu na vysoké škole. Do zaměstnání nastoupili čtyři studenti. Na pomaturitním studiu na jazykové škole jsou dva studenti. 

Kam se naši studenti vydali?

Školy jsou seřazeny sestupně podle počtu našich studentů. 

VŠE – 16, z toho Podnikohospodářská fakulta VŠE - 8

1. lékařská fakulta UK - 9 

PřF UK - 7 studentů 

FTVS - 5

ČVUT Fakulta elektrotechnická - 5

ČZU Praha - 5

Fakulta sociálních věd UK - 4

ČVUT Fakulta dopravní - 3

ČVUT Fakulta informačních technologií - 3

3. lékařská fakulta UK - 2

ČVUT Fakulta architektury - 2

Matematicko-fyzikální fakulta UK - 2

PedF UK - 2

Právnická fakulta UK - 2

Technická univerzita Liberec - 2

VŠCHT - 2

ČVUT Fakulta biomedicínského inženýrství - 1

ČVUT Stavební fakulta - 1

Fakulta humanitních studií UK - 1

Metropolitní univerzita Praha -1

Masarykova univerzita Brno – Fakulta sociálních studií - 1

Masarykova univerzita Brno – Filozofická fakulta - 1

Policejní akademie - 1

Univerzita Palackého Olomouc - 1

Západočeská univerzita Plzeň- Právnická fakulta - 1