Lidé

Pedagogický sbor je tvořen 44–45 vyučujícími (dle aktuálních úvazků v daném školním roce), v jeho čele stojí ředitelka se dvěma zástupci. Na výuce se plně podílejí interní učitelé, aprobovanost pedagogů je 97,73 %. Vedení školy dává příležitost mladým začínajícím učitelům pod vedením zkušených pedagogů a zároveň podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech a školeních, které jsou akreditovány MŠMT ČR.

Vedení školy

Poradci

Pedagogický sbor

Školní kuchyně

Provoz školy