Harmonogram

Oficiální harmonogram MŠMT pro organizaci školního roku 2018/2019 naleznete zde.

Školní harmonogram

3. 9. 2018 Zahájení školního roku
9. 9. – 13. 9. 2018 Sportovně-turistický kurz 7.A, 7.B, 2.G
10. 9. – 14. 9. 2018 Adaptační soustředění prim
14. 9. – 17. 9. 2018 Adaptační soustředění 1.G
13. 9. 2018 Maturitní zkoušky – podzimní termín
20. 9. 2018 Táborák
29. 10. – 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny
14. 11. 2018 Uzavření kasifikace za 1. čtvrtletí
15. 11. 2018 Pedagogická rada za 1. čtvrtletí
15. 11. 2018 od 17.30 Třídní schůzky
22. 11. – 24. 11. 2018 Schola pragensis
6. 12. 2018 1. den otevřených dveří
17. 12. 2018 Vánoční koncert
20. 12. – 21. 12. 2018 Vánoční turnaj
22. 12. 18 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
3. 1. 2019 Zahájení výuky v novém roce
5. 1. – 11. 1. 2019 LVVZ kvinty, 1.G
17. 1. 2019 2. den otevřených dveří
23. 1. 2019 Uzavření klasifikace za 1. pololetí
24. 1. 2019 Pedagogická rada za 1. pololetí
24. 1. – 31. 1. 2019 Projektový týden
31. 1. 2019 Ukončení 1. pololetí a vydání vysvědčení
1. 2. 2019 Jednodenní pololetní prázdniny
18. 2. – 24. 2. 2019 Jarní prázdniny
25. 2. – 3. 3. 2019 LVVZ sekundy
8. 3. 2019 Maturitní a imatrikulační ples
3. 4. 2019 Uzavření kasifikace za 3. čtvrtletí
4. 4. 2019 Pedagogická rada za 3. čtvrtletí
4. 4. 2019 Třídní schůzky
10. - 11. 4. 2019 Písemné práce společné části maturitní zkoušky (ČJL, CJ)
12. 4. 2019 Přijímací zkoušky čtyřleté gymnázium, 1.termín
15. 4. 2019 Přijímací zkoušky čtyřleté gymnázium, 2.termín
16. 4. 2019 Přijímací zkoušky osmileté gymnázium, 1.termín
16. 4. 2019 Praktická zkokuška z informatiky a výpočetní techniky
17. 4. 2019 Přijímací zkoušky osmileté gymnázium, 2.termín
18. 4. 2019 Velikonoční prázdniny
25. 4. 2019 Uzavření klasifikace a pedagogická rada - maturanti
2. 5. - 10.5. 2019 Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
16. 5. - 23.5. 2019 Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky
20. 6. 2019 Uzavření klasifikace za 2. pololetí
20. 6. 2019 Třídní schůzky budoucích 1. ročníků
21. 6. 2019 Pedagogická rada za 2. pololetí
21. 6. 2019 Úklid skříněk a tříd
24. 6 – 26. 6. 2019 Školní exkurze, výlety,…
27. 6. 2019 Českolipská olympiáda
28. 6. 2019 Ukončení 2. pololetí a vydávání vysvědčení
29. 6. – 1. 9. 2019 Hlavní prázdniny
26. 8. – 30. 8. 2019 Příprava na nový školní rok
2. 9. 2019 Zahájení školního roku 2019/2020