Maturitní zkoušky

Ve školním roce 2018/2019 proběhne maturitní zkouška ve stejné podobě jako v předchozích letech. Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).

Průběh maturit

Aby student uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Pokud se chcete seznámit s autentickými postřehy a radami studentky, která již maturitní zkoušky zvládla, přečtěte si následující článek:

Maturitní témata

Termíny

do 27. 11. 2017
termín odevzdání přihlášky k MZ
11. 4. 2018
písemná práce z českého jazyka a literatury
17. 4. 2018
praktická zkouška z informatiky a výpočetní techniky
26. 4. 2018
uzavření klasifikace a pedagogická rada v maturitních ročnících
27. 4. 2018
ukončení výuky v maturitních třídách ve 2. pol. 2017/18
2. 5. – 9. 5. 2018
písemná část společné MZ
16. 5. – 23. 5. 2018
ústní zkoušky společné a profilové části MZ

Další informace budou doplňovány průběžně, popř. je naleznete na www.novamaturita.cz.

Dokumenty

Matematika+

Zkouška Matematika+ není součástí maturitní zkoušky.