Maturitní zkoušky

Ve školním roce 2018/2019 proběhne maturitní zkouška ve stejné podobě jako v předchozích letech. Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).

Průběh maturit

Aby student uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Pokud se chcete seznámit s autentickými postřehy a radami studentky, která již maturitní zkoušky zvládla, přečtěte si následující článek:

Maturitní témata

Termíny

do 23. 11. 2018
termín odevzdání přihlášky k MZ
10. a. 11. 4. 2019
písemné práce společné části MZ
16. 4. 2019
praktická zkouška z informatiky a výpočetní techniky
25. 4. 2019
uzavření klasifikace a pedagogická rada v maturitních ročnících
26. 4. 2019
ukončení výuky v maturitních třídách ve 2. pol. 2018/19
2. 5. – 10. 5. 2019
didaktické testy společné části MZ
16. 5. – 23. 5. 2019
ústní zkoušky společné a profilové části MZ

Další informace budou doplňovány průběžně, popř. je naleznete na www.novamaturita.cz.

Dokumenty

Matematika+

Zkouška Matematika+ není součástí maturitní zkoušky.