Předměty

Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373, je osmileté a čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením, které připravuje studenty pro studium na vysokých školách, pro činnosti ve státní správě, kultuře a dalších oblastech.

Gymnázium podporuje tvořivé myšlení studentů. Velký důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností žáků v oblasti cizích jazyků.

Studenti u nás mohou studovat tyto cizí jazyky: anglický, německý, francouzský jazyk a latinu. Anglický jazyk je povinný pro všechny ročníky od začátku studia. Povinně volitelný je německý a francouzský jazyk od sekundy nebo prvního ročníku čtyřletého studia. Pro poslední dva ročníky studia je pak volitelná latina.

Zároveň gymnázium usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka, vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj.