Přijímací řízení

Legislativa a informace z MŠMT

Základní informace o čtyřletém studiu

 • Kód studijního oboru je 79-41-K/41 Gymnázium. Ve školním roce 2019/2020 budeme otevírat jednu třídu pro 30 žáků.

Přihláška ke studiu

 • Přihláška ke studiu pro šk. rok 2019/2020 si můžete stáhnout ve verzi xlsx nebo pdf.
 • Formulář je jiný než v předchozích letech, a proto starší verze NELZE použít.
 • V případě tisku elektronické verze je třeba přihlášku vytisknout oboustranně na jeden list papíru. Pokud budete tisknout každou stranu na samostatný list, je nutné potvrzení základní školy na oba listy.
 • Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.
 • Přihlášku je nutné podat do 1. 3. 2019.
 • Přihlášku je možné zaslat poštou na adresu školy nebo podat osobně na ředitelství školy v níže uvedených úředních hodinách:
 • úřední dny pro osobní podání přihlášky: 4. 2. - 15. 2. 2019, 25. 2. - 1. 3. 2019

úřední hodiny:

 • pondělí 7:30 - 9:00 14:00 - 15:30
  úterý      7:30 - 9:00 14:00 - 15:30
  středa      7:30 - 9:00 14:00 - 15:30
  čtvrtek     7:30 - 9:00 14:00 - 15:30
  pátek 7:30 - 9:00 xxx

Kritéria pro přijetí

 • Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 353/2016 Sb. v platném znění (viz výše).
 • Žáci budou přijímáni na základě výsledků centrálně zadávaných písemných testů z českého jazyka a matematiky. Při přijímacím řízení zohledňujeme obě vysvědčení z 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. K takto získaným bodům může uchazeč získat bonusové body za doložené úspěchy ve vědomostních soutěžích (olympiádách).
 • Kritéria pro přijetí ke studiu jsou pro 1. kolo ke stažení zde a pro 2. kolo přijímacího řízení zde. Druhé kolo bude vyhlášeno v případě, že třída nebude v 1. kole naplněna.

Termíny pro přijímací řízení

Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky:

 • 1. řádný termín: pátek 12. 4. 2019
 • 2. řádný termín: pondělí 15. 4. 2019

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky - pro uchazeče, kteří byli na řádný termín omluveni např. ze zdravotních důvodů:

 • 1. náhradní termín: pondělí 13. 5. 2019
 • 2. náhradní termín: úterý 14. 5. 2019

Uchazečům (jejich zákonným zástupcům) bude na přijímací zkoušky zaslána pozvánka.

Příprava k přijímacím zkouškám

 • Škola přípravné kurzy k přijímacím zkouškám neorganizuje, ale působí zde  společnost Zkoušky nanečisto s.r.o., která tyto přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ pořádá. V pondělí od 15.00 do 18.00 hod. je to pro žáky 9. tříd, ve středu ve stejném čase pro žáky 5. tříd. Více najdete na  www.zkousky-nanecisto.cz.