Přijímací řízení

Základní informace o čtyřletém studiu

 • Kód studijního oboru je 79-41-K/41 Gymnázium. Ve školním roce 2019/2020 budeme otevírat jednu třídu pro 30 žáků.

Přihláška ke studiu

 • Aktuální informace a přihláška ke studiu budou vyvěšeny poté, co je na svých stránkách zveřejní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
 • Formulář je jiný než v předchozích letech, a proto starší verze NELZE použít.
 • V případě tisku elektronické verze je třeba přihlášku vytisknout oboustranně na jeden list papíru. Pokud budete tisknout každou stranu na samostatný list, je nutné potvrzení základní školy na oba listy.
 • Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.

Kritéria pro přijetí

 • Aktuální kritéria pro přijetí budou zveřejněna k 30. 1. 2019.
 • Kritéria budou podobná těm z loňského roku. Kritéria pro přijetí ve školním roce 2018/2019 si můžete prohlédnout níže.
 • Žáci budou přijímáni na základě výsledků centrálně zadávaných písemných testů z českého jazyka a matematiky. Při přijímacím řízení zohledňujeme obě vysvědčení z 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. K takto získaným bodům může uchazeč získat bonusové body za doložené úspěchy ve vědomostních soutěžích (olympiádách).
 • Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 353/2016 Sb. v platném znění.
 • Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2018/2019 jsou pro 1. kolo ke stažení zde a pro 2. kolo přijímacího řízení zde. Druhé kolo bude vyhlášeno v případě, že třída nebude v 1. kole naplněna.

Termíny pro přijímací řízení

 • Budou upřesněny podle MŠMT.

Příprava k přijímacím zkouškám

 • Škola přípravné kurzy k přijímacím zkouškám neorganizuje, ale působí zde  společnost Zkoušky nanečisto s.r.o., která tyto přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ pořádá. V pondělí od 15.00 do 18.00 hod. je to pro žáky 9. tříd, ve středu ve stejném čase pro žáky 5. tříd. Více najdete na  www.zkousky-nanecisto.cz.