Informace pro přijaté

Informace pro podání zápisového lístku a odvolání proti nepřijetí

 

Zápisový lístek je možné podat osobně v kanceláři školy nejpozději ve čtvrtek 16.5.2019 pouze v úředních hodinách k tomu určených (viz tabulka).

Odvolání proti nepřijetí ke studiu je možné podat osobně v kanceláři školy nejpozději do třech pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu pouze v úředních hodinách k tomu určených (viz tabulka).

 

den dopoledne odpoledne   
pondělí 7:30 - 12:00 13:30 - 15:30
úterý 7:30 - 12:00 13:30 - 15:30
středa 7:30 - 12:00 13:30 - 15:30
čtvrtek 7:30 - 12:00 13:30 - 15:30
pátek 7:30 - 12:00 13:00 - 14:00

 

Úvodní třídní schůzky pro rodiče žáků a žáky budoucích prvních ročníků

 

Pozvánka spolu s programem a dalšími informacemi a přihláškou na adaptační soustřední

Materiály, které je třeba vyplněné odevzdat na úvodní třídní schůzce