Příspěvky SRPŠ

Vážení rodiče,
nezapomeňte zaplatit roční členský příspěvek 500,- Kč Spolku Sdružení rodičů a přátel školy, Gymnázia Českolipská Praha 9 na školní rok 2019/2020. Platbu prosím proveďte pouze bezhotovostně na účet SRPŠ na číslo účtu 248985309/0800 nejdéle do 30. 11. 2019 
Variabilní symbol prosím použijte evidenční číslo žáka a do poznámky uveďte jméno a třídu žáka.
Děkuji.
Za SRPŠ H. Janečková (předsedkyně)