Týden vědy v UFE AV ČR

Ve čtvrtek 8. 11. jsme se seminářem Cvičení z fyziky podnikli průzkum do hlubin Ústavu elektroniky a fotoniky AV ČR, doslova. Po vstupu do budovy ústavu jsme byli okamžitě usměrněni do hlavního přednáškového sálu, kde nám byly rozdány soutěžní materiály a dotazníky. Byli jsme také obeznámeni se základními informacemi o ústavu a jeho práci. Následně jsme se vydali s průvodkyní prozkoumat neviděné kouty ÚFE. Byli jsme svědky šesti přednášek v šesti vybraných místnostech zpřístupněných pro veřejnost, které nás dále seznámili s prací jednotlivých vědeckých skupin, od nanotechnologií, fotonového děla až po přesné měření času v České republice (přičemž tento výzkumný tým má své zázemí ve sklepě budovy). Největší úspěch měla u většiny účastníků nejspíš exkurze do laboratoře optiky, kterou jsme absolvovali pod vedením sebejistého a poněkud švihlého vědce s nekonečným úsměvem na tváři. Práce v ÚFE může být větší zábava než by člověk čekal.

Vydržel Vojtěch, 8.A