Studentská rada

Ředitelka školy, výchovná poradkyně a metodička prevence zvou všechny zástupce tříd na zasedání studentské rady. Zasedání proběhne v pondělí 9.3.2020 v 7:15 ve studovně.