Termín studentské rady

Ředitelka školy spolu s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence zvou zástupce tříd na první zasedání studentské rady. Termín prvního setkání v novém školním roce je čtvrtek 11. 10. v 7:15 ve studovně.