Studentská rada

Ředitelka školy, výchovná poradkyně a metodička prevence zvou všechny zástupce tříd na zasedání studentské rady. Zasedání proběhne ve čtvrtek 7.3. od 7:15 ve studovně.