Sběr papíru

SBĚR PAPÍRU uspořádáme

dne 11. 4. 2019 (čtvrtek)

od 7:15 do 7:45 před gymnáziem.

Papír noste roztříděný a pevně svázaný,

na balíky napište váhu a třídu.

Můžete nosit i kartony.

Výtěžek opět předáme

DOMOVU SVATÉ RODINY

Přineste co nejvíce, 
pomůžete tím klientům domova

 

Můžete poskytnout i peněžní příspěvek
který odevzdejte zástupci své třídy a pak předejte paní Jiráskové, 
hospodářce školy.

 

Pokud chcete přinést plyšové hračky
odvezu je sama do domovů v severních Čechách.

 

Děkujeme

Za organizátory Jitka Koláčná