Přípravné kurzy k PZ

Na škole působí společnost Zkoušky nanečisto, s. r. o., která pořádá přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ. Více najdete na  www.zkousky-nanecisto.cz.