Informace SRPŠ

Vážení rodiče,
roční členský příspěvek Spolku Sdružení rodičů a přátel školy, Gymnázia Českolipská Praha 9 byl schválen na 500,- Kč od školního roku 2018/2019.
Platbu prosím proveďte pouze bezhotovostně na účet SRPŠ na číslo účtu 248985309/0800 nejdéle do 15. 12. 
Variabilní symbol prosím použijte evidenční číslo žáka a do poznámky napište jméno žáka.
Děkuji.
Za SRPŠ H. Janečková (předsedkyně)